Search button icon
17:00 - 8:00 ימי שני עד חמישי
ת.ד.6601 הוד השרון, ישראל
09-7404338 info@urbanix.co

רשתות דשא סינתטי

מידע כללי

ה- CRAFTGRASS מרבד של דשא סינתטי, גובהו 2 ס“מ, משקלו 130,1 ג‘ למטר רבוע, ארוג שתי וערב בצורת מעוינים, יוצר מרווחים של 4 ס“מ בין פס דשא סינתטי למשנהו. מרווחים אלו מאפשרים אחוזי הדשא הרגיל ביחס לדשא הסינתטי משתנים בהתאם לדגם המרבד הנבחר. הדגמים הקיימים הם: 30% סינתטי ו – 70% טבעי, או 50% סינתטי ו – 50% טבעי. ניתן לכסח את הדשא הטבעי, שגדל ה-CRAFTGRASS במקור, פותח במטרה ליצב מדרונות ולמנוע סחף, המבנה המעוין שלו ומשקלו העצמי הגבוה, 130,1 ג‘ למטר רבוע הוא שמאפשר זאת. ה- CRAFTGRASS ,התגלה כיעיל ביותר לדשא הרגיל להמשיך לצמוח ולמלא את החסר. הרשת הסינתטית מספקת גישה וטיפול נוחים בדשא הטבעי הצומח במרווחים. מעבר לגובה הדשא הסינתטי. עם הזמן מראה המשטח הופך ליותר ויותר טבעי. בשימוש במדרונות ובאזורים מועדים לסחף.

פיתוח נופי

ה-CRAFTGRASS ,מוצר חדש ומהפכני, מספק פתרון יעיל לקרחות ומאפשר לדשא המקורי לצמוח מחדש. באמצעות הטמעת משטחי הדשא, השטחים הצחיחים זוכים לשיקום. פתרון אסתטי ומעשי בשיקום הדשא הטבעי כבר בתחילת התהליך. למרות שיפור מתמיד ביכולת ליירק אזורים חמים כמו ישראל, אנו עדיין נתקלים במשטחי דשא רצופים בקרחות ובאזורים צהובים צחיחים. הקרחות הצהובות ניצבות באיי תנועה, בכיכרות, במגרשי הכדורגל ואף בצידי הדרכים, בפיתוח הנופי, בפרויקטים שמע”צ ורכבת ישראל בונים. ה-CRAFTGRASS ,המשווק בלעדית על ידי חברת “אורבניקס“, משנה כל זאת ומחזיר את הירוק לעיניים. פתרון אסתטי לקרחות ופתרון מעשי בשיקום הדשא הטבעי מושג בזמן קצר יחסית ואינו מצריך תחזוקה גבוהה. הפתרון הנפוץ כיום בשוק לקרחות דשא הוא פעולת השזרוע. כלומר, זריעה של נבטי דשא חדשים או שתילה של שתילי דשא, שיהפכו את הקרחת או את החלק המוזנח במדשאה לירוק. פתרון זה בגנים ציבוריים ובפארקים הדשא מהווה בין היתר משטח הליכה. המחזה הנפוץ הוא של ילדים ובני נוער משחקים ודורכים שוב ושוב על נבטי דשא או שתילי הדשא החדשים, ע”י כך מחזקים את תהליך הוכח כיעיל חלקית אם בכלל. השטחים הצחיחים אינם מצליחים להשתקם וזאת עקב התנאים ואופי השימוש באותם אזורים. השחיקה וההידוק שבגינו נוצרו הקרחות. בנוסף טיפול מוטעה בשטח של השקיית יתר יוצר שלוליות ושקעים ומונע את שיקום המקום.

מפרט טכני